Вашата кошница

Правила при закупуването на стоки

Основни правила при закупуването на стоки от оръжейни магазин ''DEFENCE''

На разрешителен режим в България подлежат всички видове късо нарезно(бойно) оръжие, включително пистолети и револвери с полу-автоматичен режим на стрелба и дължина на цевта до 300mm.

За закупуването и притежанието на този вид оръжия е необходимо разрешително от служба КОС на съответното районно управление на МВР по местоживеене. Ловни пушки, ловни автомати и карабини също подлежат на регистрационен режим към МВР.

За закупуването им също е необходимо разрешително от КОС. Тези стоки, както и необходимите за тях муниции и резервни части, могат да бъдат закупени при нас единствено лично и с необходимите за това разрешителни от МВР.

Не се допуска закупуването на огнестрелно оръжие и муниции on-line. За повече информация относно необходимите Ви документи за издаване на разрешителни за притежание на огнестрелно оръжие се обърнете към служба КОС на съответното Ви районно управление или посетете следните линкове

ВАЖНО! ВСИЧКИ ВИДОВЕ ГАЗОВО И ВЪЗДУШНО ОРЪЖИЕ, КАКТО И МУНИЦИИТЕ И АКСЕСОАРИТЕ КЪМ ТЯХ, СЕ ПРОДАВАТ СВОБОДНО НА ЛИЦА НАД 18 ГОДИШНА ВЪЗРАСТ. ТЕЗИ ОРЪЖИЯ НЕ ПОДЛЕЖАТ НА РЕГИСТРАЦИОНЕН РЕЖИМ. ФИРМА ''DEFENCE'' Е ОТОРИЗИРАНА ДА ИЗДАВА НУЖНИТЕ УДОСТОВЕРЕНИЯ ЗА ПРИТЕЖАНИЕТО И НОСЕНЕТО НА ТЕЗИ ОРЪЖИЯ.

Вашето меню